จัดยิ่งใหญ่ ! เอาใจน้อง ๆ อาชีวะ กับงาน The New Journey of “ Archiwa”

          บริษัทอาร์ชิ เวิร์ค 95 จำกัด ได้จัดงาน “The New Journey of Archiwa” มหกรรมแนะแนวอาชีวศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุม NSP Auditorium Rice Grain อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เวทีเสวนาจากรุ่นพี่อาชีวะที่มาเล่าประสบการณ์ทำงานให้กับรุ่นน้อง การแนะแนวด้านกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ และเทคนิคการสมัครงานจากอาร์ชิ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุก Archi Passport ซึ่งงานนี้มีองค์กรและบริษัทชั้นนำมาร่วมออกบูธ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน) บริษัทนพดลพานิช จำกัด บริษัทแอร์เซอร์วิส เชียงใหม่ บริษัทลำพูนตันติกรุ๊ป จำกัด โดยมีนายสมบัติ  นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

          นางสาวพิมพ์ภัสร์ ปัญญาวริศ กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ชิ เวิร์ค 95 จำกัด ได้กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันที่สังคมกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงานที่มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานในสถานประกอบการ การเกิดอาชีพใหม่ และทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแรงงาน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ ภาครัฐ สถานบันการศึกษา รวมถึงนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะเรียนจบ และเข้าสู่การทำงานจริง โดยเฉพาะกลุ่มของอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น งานนี้จึงได้เปิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษา สถานบันการศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน เตรียมความพร้อมนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้เปิดรับสมัครงานและพบปะกับผู้สมัครงานคุณภาพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำในภาคเหนือ อีกทั้งสถาบันการศึกษาได้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนำข้อมูลที่ได้จากงงานไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยหวังว่านักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมถึงได้ฝากสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้

เสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงาน

“ได้ประโยชน์มากค่ะสำหรับสายอาชีพ
ได้คำแนะนำในการสมัครงานเยอะเลยค่ะ”

“ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสม อยากให้จัดงานแบบนี้อีกครับ”

“ชอบมากครับ อยากให้ครั้งต่อไปเพิ่มเวลา
การบรรยายให้เยอะขึ้นครับ”

“ได้เห็นแนวทางการสมัครงาน และรู้เรื่องกฎหมายแรงงานมากขึ้นครับ”

“ขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับ เป็นงานที่ดีมาก ได้ความรู้ใหม่ ๆ เยอะเลยค่ะ”

ประมวลภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน